Quay lại

BLUESKY HOTEL

Địa chỉ

82 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Chủ đầu tư

BLUESKY HOTEL


Thời gian hoàn thành


Thông tin sản phẩm

Cửa đi-cửa sổ


Lượt xem

2737

Quay lại

vị trí dự án

 

Các dự án khác