Back

Townhouse

Address

Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Investor


Completion Time


Information

Cửa đi-cửa sổ


Viewed

2271

Back

project position

 

Other project