Quay lại

ĐẬP DÂNG HẠ LƯU SÔNG TRÀ KHÚC

Địa chỉ

Sông Trà Khúc, Quảng Ngãi, Việt Nam


Chủ đầu tư


Thời gian hoàn thành

31/8/2022


Thông tin sản phẩm

Mặt dựng


Lượt xem

364

Quay lại

vị trí dự án

 

Các dự án khác