Quay lại

Gold View Hotel

Địa chỉ

Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam


Chủ đầu tư

Gold view hotel


Thời gian hoàn thành


Thông tin sản phẩm

Cửa đi-cửa sổ


Lượt xem

2315

Quay lại

vị trí dự án

 

Các dự án khác