Quay lại

Nhà khách Quân Cảng sài Gòn

Địa chỉ

Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam


Chủ đầu tư

Bộ tư lệnh Hải Quân


Thời gian hoàn thành


Thông tin sản phẩm

Cửa đi-cửa sổ


Lượt xem

1086

Quay lại

vị trí dự án

 

Các dự án khác